ХИПОТЕРАПИЯ на гръцки означава „лечение с помощта на кон” е вид анималотерапия, при която основно средство е общуването с конете и ездата.

ХИПОТЕРАПИЯ се използва при: ДЦБ, нарушения на опорно-двигателния апарат, атеросклероза, черепно-мозъчни травми, полиомиелит, стомашно-чревни заболявания, простатит, сколиоза, умствена изостаналост, психични и неврологични заболявания, ампутация на крайници, трайна или временна слепота, глухота и др.

ХИПОТЕРАПИЯ е ефективна лечебна физкултура, при която конят се използва като средство за предаване на импулси към пациента. Основава се на факта, че конят става свързващо звено между болния и света. Доказано е, че на психологическо ниво хората с увреждания по-лесно изграждат връзка с трета страна – в случая конят. Възседнал кон, човекът с увреждане често казва това, което не може да каже на заобикалящите го. По този начин животното е посредник между инвалида и заобикалящият го свят. Общуването с конете дава устойчив положителен емоционален фон, който сам по себе си е целебен.

Чрез методите на ХИПОТЕРАПИЯТА и терапевтичната езда се преследват различни ефекти, в зависимост от характера на увреждането – подобряване на двигателните умения, укрепване на опорно-двигателния апарат, ресоциализация, развитие на комуникативните умения, установяване на контакт. Терапията продължава между 15 и 30 минути, работи се позиционно. Язди се без седло, тъй като се търси ефектът от предаване на тонуса на коня – топлината и трептенията на гръбначния му стълб – върху тялото на ездача.

За контакти:

Соня Стамова
Тел: +359887/581800
e-mail: sonyastamova@yahoo.com

Sertificat